Köpvillkor

Betalning

 

Priser anges inklusive moms. För att se fraktpriset och eventuella faktureringavgifter gå till kassan. Betalning görs mot kortbetalning via Internet. Vi använder Payson betalsystem (www.payson.se)

 

Zax o Tyger AB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga oss att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

 

Beställning

 

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Zax o Tyger AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

 

Frakt

 

Beställningar mottagna före kl. 12.00 måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag. Beställningar mottagna fredag till söndagr behandlas följande måndag.

Varor upp till 2kg skickas som brev med PostNord. Över 2kg skickas som paket med PostNord till närmaste utlämningsställe.

 

Avbeställning efter att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från oss antigen per e-post eller telefon.

 

Ansvar för fel

 

Zax o Tyger AB ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Zax o Tyger AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

 

Reklamation

 

För att reklamera vara ska kund kontakta Zax o Tyger AB via telefon eller mail inom en vecka efter leverans och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Om varan ska returneras skickas en returfraktsedel ut till kund.

 

Defekta produkter som returernas bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende.

 

Ångerrätt

 

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

 

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna först kontakta Zax o Tyger AB via e-post info@zaxotyger.se

Returfrakten bekostas av konsumenten.

Varan ska skickas tillbaka till följande adress:

Zax o Tyger AB

Odengatan 5

82143 Bollnäs

 

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Zax o Tyger AB återbetala ordersumman inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

 

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

 

Transportskadat gods

 

Om en vara från Zax o Tyger AB skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören senast inom 7 dagar.

 

Force Majeure

 

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Zax o Tyger ABs kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Zax o Tyger AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

Hantering av personuppgifter

 

Zax o Tyger AB sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

 

Tvist

 

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 

Tillämplighet

 

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Zax o Tyger AB.

 

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se

 

 

 

Zax o Tyger AB, Odengatan 5, 82143 Bollnäs | 0278-19019 | info@zaxotyger.se

Copyright @ Alla rättigheter reserverade